logo.jpg

 a A

besparen_kies_voor_knab.jpg

MEER INFORMATIE?  

 023-5175200

Onbezorg op reis

Onbezorgd op reis

Zorg er altijd voor dat er geen onverwachte problemen ontstaan 
meer informatie


Een nieuwe woning

Een nieuwe woning

Er zijn hypotheken in vele soorten en maten, elk met hun eigenschappen 
meer informatie


Mijn oude dag

Mijn oude dag

Voldoende pensioen opgebouwd?
meer informatie


Verzekerd op reis

Verzekerd op weg

Een nieuwe of tweedehands auto of motor gekocht? Gefeliciteerd. Wij bieden verzekeringen met een scherpe premie, prima voorwaarden en uitstekende service!
meer informatie

 

Onbezorg op reis

Uw bedrijf

Zeker, ondernemen is risico nemen. Maar een aantal risico’s
meer informatie


Een nieuwe woning

Uw mensen

Binnen een bedrijf is er vaak sprake van een collectieve pensioenregeling
meer informatie


Mijn oude dag

Voor uzelf

Meer dan 50.000 ondernemers per jaar overkomt het: niet meer kunnen werken
meer informatie


Verzekerd op reis

Branche specifiek

Als ondernemer in de kinderopvang heeft u een schitterend vak. U zorgt ervoor dat kinderen 
meer informatie

 

Boogaard Assurantiën

Waarom kiezen voor Boogaard Assurantiën?

Boogaard Assurantiën denkt niet in het belang van banken en verzekeraars, maar stelt de belangen van u als klant voorop! Door onze onafhankelijke positie in de financiële markt zijn wij in staat een betrouwbaar en transparant advies te geven, dat aansluit bij uw wensen en behoeften.

Boogaard Assurantiën is volledig onafhankelijk. Wij zijn niet gebonden aan één maatschappij, maar selecteren uit het grote aanbod van verschillende maatschappijen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Zo bent u altijd perfect verzekerd en bovendien extra voordelig uit.

Ons doel is een langetermijnrelatie met onze klanten, waarbij wij alles onder één dak kunnen aanbieden. Alles voor uw bedrijf, verzekeringen, pensioenen en hypotheken.

Dit biedt gemak: alles geregeld op één adres, persoonlijk advies bij u thuis of op ons kantoor, met een vaste contactpersoon en snel direct contact per telefoon of e-mail. Meerdere verzekeringen in één pakket met aantrekkelijke korting.

Als erkend en deskundig advieskantoor hecht Boogaard veel waarde aan vakkundige, persoonlijke en betrokken dienstverlening. Wij hanteren in onze dienstverlening de volgende kernwaarden: betrokken, deskundig, onafhankelijk, persoonlijk, snel en transparant.

Financiële dienstverlening is mensenwerk. Onze adviseurs nemen daarom graag de tijd voor u. Zij maken werk van een goed advies. Dat begint met een inventarisatie van uw persoonlijke situatie.
Op basis hiervan wordt uitgebreid onderzocht wat voor u, binnen ons brede assortiment aan producten en diensten, de best passende oplossing is.

Lees in ons dienstverleningsdocument meer over hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

 

Privacy

Onze gegevens
In dit Informatieprotocol vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Boogaard Assurantiën B.V., gevestigd te Haarlem.

Onze contactgegevens zijn:

 • telefoon: 023 - 517 5200
 • e-mail: info@boogaardass.nl
 • via onze website: www.boogaardass.nl
 • schriftelijk naar: Boogaard Assurantiën B.V., Postbus 1549, 2003 BN, Haarlem

In dit document omschrijven we onder andere welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Hebt u na het lezen van de document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:

 • met ons een overeenkomst aangaat of bij ons offerte opvraagt;
 • een dienst van ons afneemt;
 • onze website bezoekt;
 • met ons contact opneemt en daarbij gegevens verstrekt.

Wij maken bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling. 

Soorten gegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres;
gegevens omtrent uw leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
financiële gegevens, waaronder salarisgegevens, gegevens over uw vermogen, bankrekening gegevens en gegevens over financiële producten;
identificatiegegevens, zoals een nummer of kopie van een identiteitsbewijs (alleen bij bepaalde dienstverlening).

Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

 • het (laten) beheren van onze relatie met klanten of bezoekers;
 • het uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met klanten of bezoekers tot stand te brengen of in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij hanteren de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde;wij hebben hierbij een afweging gemaakt tussen onze belangen en uw belangen; onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhoud van de relatie met u en de uitvoering van overeenkomsten die wij met andere partijen hebben gesloten.

Opslag en bewaartermijn van de gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben en in ieder geval gedurende de looptijd van uw relatie of overeenkomst met ons en/of in het voorkomend geval, gedurende de periode zoals met de verzekeraar overeengekomen. Indien onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens nog tot maximaal 5 jaar daarna behoudens andersluidende contractuele en/of wettelijke termijnen van toepassing zijn.

Informatie, wijziging en bezwaar
U kunt voor de volgende zaken contact met ons opnemen:

 • opvragen of wij van u persoonsgegevens verwerken;
 • opvragen van meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • inzage verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons;
 • aanpassing van persoonsgegevens die wij onjuist hebben verwerkt;
 • beperking van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • verwijdering (wissen) van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • overdracht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of aan een ander bedrijf of organisatie.

Het kan voorkomen dat we niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Als dat het geval is, dan laten we u dat gemotiveerd weten.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in fysiek als in digitaal opzicht.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens in ieder geval aan de volgende personen en derden verstrekken:

 • onze medewerkers die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • verwerkers, zoals een ICT-dienstverlener of een direct marketingbureau.

Deze derden gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor doelen die wij met hen hebben afgesproken. De afspraken daarover leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Herkomst van de persoonsgegevens
Wij hebben uw persoonsgegevens verkregen van:

 • u; en/of
 • uw assurantietussenpersoon of financieel adviseur; en/of
 • de verzekeraar.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor de contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Powered by : van Diemen Communicatiemakelaars