logo.jpg

 a A

particulier_eennieuwewoning.jpg

MEER INFORMATIE?  

 023-5175200

Onbezorg op reis

Onbezorgd op reis

Zorg er altijd voor dat er geen onverwachte problemen ontstaan 
meer informatie


Een nieuwe woning

Een nieuwe woning

Er zijn hypotheken in vele soorten en maten, elk met hun eigenschappen 
meer informatie


Mijn oude dag

Mijn oude dag

Voldoende pensioen opgebouwd?
meer informatie


Verzekerd op reis

Verzekerd op weg

Een nieuwe of tweedehands auto of motor gekocht? Gefeliciteerd. Wij bieden verzekeringen met een scherpe premie, prima voorwaarden en uitstekende service!
meer informatie

 

Onbezorg op reis

Uw bedrijf

Zeker, ondernemen is risico nemen. Maar een aantal risico’s
meer informatie


Een nieuwe woning

Uw mensen

Binnen een bedrijf is er vaak sprake van een collectieve pensioenregeling
meer informatie


Mijn oude dag

Voor uzelf

Meer dan 50.000 ondernemers per jaar overkomt het: niet meer kunnen werken
meer informatie


Verzekerd op reis

Branche specifiek

Als ondernemer in de kinderopvang heeft u een schitterend vak. U zorgt ervoor dat kinderen 
meer informatie

 

Hypotheekvormen

Er zijn hypotheken in vele soorten en maten, elk met hun eigenschappen en mogelijkheden maar binnen de kabinetsplannen van de laatste verkiezingen zijn veel zaken onzeker geworden.

Het lijkt erop dat de populaire bankspaarhypotheek niet meer afgesloten kan worden en zoals het er nu (oktober 2012) uitziet, lijkt het er op dat voor nieuw af te sluiten leningen alleen annuïteiten en lineaire hypotheken nog van de fiscale aftrekregels kunnen profiteren.

Vooralsnog is de mededeling dat lopende constructies uit 2012 eerder gerespecteerd zullen worden maar zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij daar direct over publiceren.

Meer weten? Neem contact op met Kennemer Financiële Diensten, tel.nr. 023 – 5175269 of mail naar info@kennemer-fd.nl

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand hetzelfde bedrag af. Daarnaast betaalt u rente over de resterende schuld. Omdat die schuld in het begin het hoogst is, zullen uw totale hypotheeklasten (rente en aflossing ) in het begin hoger zijn. Naarmate u meer aflost, zal uw schuld afnemen en de maandlast geleidelijk dalen. Tegelijk neemt uw belastingvoordeel in de loop van de tijd af; u gaat immers steeds minder rente betalen.

Annuïteitenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm blijven de bruto maandlasten gedurende de hele looptijd in principe gelijk. Door de jaren heen verandert wel de opbouw van de maandlasten. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing en aan het eind is dat precies andersom. Ook bij deze hypotheekvorm gaat u dus steeds minder rente betalen, waardoor het belastingvoordeel vermindert. Uw netto maandlasten zullen als gevolg hiervan gaan stijgen.

Meer weten? Neem contact op met Kennemer Financiële Diensten, tel.nr. 023 – 5175269 of mail naar info@kennemer-fd.nl

Bankspaarhypotheek

In 2008 is de bankspaarhypotheek geïntroduceerd en in korte tijd ongekend populair geworden. Bij de bankspaarhypotheek spaart u de aflossing bij elkaar op vergelijkbare wijze als bij de spaarhypotheek. Een duidelijk verschil is dat de bankspaarhypotheek geen verzekeringselement kent.

De opbouw van de aflossing geschiedt tegen een gegarandeerd rendement, te weten het zelfde percentage als de door u betaalde hypotheekrente. U loopt geen risico met betrekking tot de opbouw van de door u gewenste aflossing. Er is renteaftrek over de gehele looptijd. Het overlijdensrisico is apart te regelen. U bespaart op de rendementheffing over uw vermogen.

Wij informeren u graag over de fiscale spelregels voor de bankspaarhypotheek.

Vanwege de kabinetsplannen en verkiezingen van 2012 is het onduidelijk of de bankspaarhypotheek in 2013 nog bestaat.  Vooralsnog is de mededeling dat lopende constructies uit 2012 en eerder gerespecteerd zullen worden.

Meer weten? Neem contact op met Kennemer Financiële Diensten, tel.nr. 023 – 5175269 of mail naar info@kennemer-fd.nl

Aflossingsvrije hypotheek

• Geen aflossing, u betaalt alleen rente
• Leenbedrag mag niet meer bedragen dan 50% van de verkoopwaarde (2012)
• In sommige gevallen is een overlijdensrisicoverzekering verplicht

De aflossingsvrije hypotheek is jarenlang zeer populair geweest vanwege de lage lasten en de flexibiliteit van de lening. Sinds 2011 is deze variant door de overheid beperkt, vanwege het risico van een te hoge restschuld. In de kabinetsplannen van 2012 wordt deze hypotheekvariant helemaal uitgesloten van renteaftrek. Bestaande aflossingsvrije hypotheken worden vooralsnog gerespecteerd.

Meer weten? Neem contact op met Kennemer Financiële Diensten, tel.nr. 023 – 5175269 of mail naar info@kennemer-fd.nl

Spaarhypotheek

Bij de spaarhypotheek wordt het grootste deel van de premie gespaard op een rekening. Op deze spaarrekening wordt door de hypotheekinstelling een percentage vergoed dat gelijk is aan de betaalde hypotheekrente. De hoogte van het maandelijkse spaardeel (premie) wordt zodanig vastgesteld dat het totaal opgebouwde vermogen, inclusief de ontvangen rente, aan het einde van de looptijd gegarandeerd gelijk is aan uw hypotheekschuld.

Is de hypotheekrente laag, dan is ook de rente over het spaardeel laag. Om er zeker van te zijn dat het opgebouwde vermogen uiteindelijk even hoog is als de hypotheekschuld, moet u dus harder sparen. Is de rente over het spaardeel hoog, dan hoeft u minder hard te sparen. Bij een hoge hypotheekrente heeft u dus een lage premie en bij een lage rente heeft u een hoge premie. Zo stijgen de maandlasten bij een rentestijging minder snel.

Naast de spaarpremie bestaat de premie uit een overlijdensrisicodeel. Dit zorgt voor het uitbetalen van het gehele of gedeeltelijke hypotheekbedrag bij overlijden vóór het einde van de looptijd. Bij de meeste geldverstrekkers bent u bij een spaarhypotheek verplicht om een risicoverzekering af te sluiten voor het gehele hypotheekbedrag, bij sommige kan dit lager zijn.

Meer weten? Neem contact op met Kennemer Financiële Diensten, tel.nr. 023 – 5175269 of mail naar info@kennemer-fd.nl

Moderne levenhypotheek

Modern aan deze populaire hypotheekconstructie is de flexibiliteit en de manier waarop met de gekoppelde kapitaalverzekering kan worden omgegaan. Deze combinatie kan aangepast worden aan uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Daarom wordt deze flexibele hypotheekvorm ook wel ‘universal life’ genoemd.

Ten opzichte van de traditionele levenhypotheek betaalt u in het begin minder overlijdensrisicopremie, waardoor de waarde van uw polis sneller stijgt. Het risicodeel van de premie wordt zodanig berekend dat er steeds minder van de totale premie wordt gebruikt ter afdekking van het overlijdensrisico. Naarmate de opgebouwde spaar- of beleggingswaarde toeneemt, kan de gewenste uitkering bij overlijden lager worden. Hierdoor kan de risicopremie dalen en een groter deel van de premie als spaarpremie worden gebruikt. Zo kan de opgebouwde waarde sneller toenemen, dit leidt dan opnieuw tot verlaging van de risicopremie.

Meer weten? Neem contact op met Kennemer Financiële Diensten, tel.nr. 023 – 5175269 of mail naar info@kennemer-fd.nl

Hybride hypotheek

Bij de hybride hypotheek, ook wel spaar-/beleggingshypotheek genoemd, wordt de flexibiliteit van de moderne levenhypotheek gecombineerd met de zekerheid van de spaarhypotheek. Daarmee is de hybride hypotheek  een populaire hypotheekvorm, die voor veel mensen geschikt is.

Sparen en / of beleggen 

Op basis van dezelfde wijze als bij de moderne levenhypotheek wordt de premie berekend. Ook bij deze vorm kunt u de premie beleggen in verschillende fondsen. Het grote verschil met de moderne levenhypotheek is, dat u nu ook (een deel) van de premie kunt onderbrengen in een hypotheekrentefonds. In dat fonds, dat wordt  beheerd door de verbonden geldverstrekker, ontvangt u een vergoeding over de ingelegde premie, die gelijk is aan de hypotheekrente die u  betaalt over het leningdeel (net als bij de spaarhypotheek ). Op deze wijze kunt u zelf een verdeling maken tussen het risicovollere beleggen en het gegarandeerde sparen.

Fiscaal ideaal

De hybride hypotheek is uitermate geschikt om tot de beste fiscale verdeling te komen. Hoog-laagconstructies of combinaties met premie- of beleggingsdepots behoren tot de mogelijkheden. Ook kunt u tussentijds bijstorten, uw premies verhogen of verlagen en enigszins spelen met de looptijd.

Meer weten? Neem contact op met Kennemer Financiële Diensten, tel.nr. 023 – 5175269 of mail naar info@kennemer-fd.nl

Beleggingshypotheek

• Geen verplichte aflossing
• Aflossingsdeel niet door verzekering gedekt
• Eenmalig of periodiek beleggen in effecten
• Losse overlijdensrisicoverzekering vaak verplicht
• Maximaal fiscaal voordeel over een periode van 30 jaar
• (Mogelijke) rendementsheffing over uw vermogen in box 3
• Kapitaalvrijstelling box 1 onbenut
• Invloed op rendement door aan- of verkopen van effecten

Geen verzekering

Het grote verschil met spaar- en levenhypotheken is dat het vermogen voor aflossing van de hypotheek niet wordt opgebouwd in een verzekering. Er wordt dan ook geen premie betaald. De hypotheeklasten bestaan, naast de hypotheekrente, uit een bedrag dat wordt belegd. Dat kan een periodieke of één eenmalige inleg zijn in een of meerdere fondsen.

Box 3

Het vermogen dat u met een beleggingshypotheek opbouwt, wordt belast in box  3. U betaalt dan 1,2% over het gemiddeld uitstaand vermogen per jaar. ( belastingtarief van 30% x fictief rendement van 4%)

Beleggingsrisico

De beleggingshypotheek geeft u maximale vrijheid. Hierbij bent u zelf verantwoordelijk voor de vermogensopbouw. Om het rendement positief te beïnvloeden, kunt u actief met beleggingen omgaan. U kunt ook een minder actieve beleggingsstrategie volgen. Maar… er is meestal géén zekerheid over het eindkapitaal.

Koerswinst opnemen

Bij de beleggingshypotheek heeft u ook veel vrijheid ten aanzien van de inleg; deze kunt u gedurende de looptijd verhogen of verlagen. Verder kunnen aandelen worden verkocht, waarna er andere voor worden teruggekocht. Zo kunt u profiteren van verwachte koersontwikkelingen. Het is ook vaak mogelijk de koerswinsten tussentijds op te nemen voor andere doeleinden. De fiscus legt daarvoor in principe geen restricties op.

Overlijdensrisicoverzekering

Soms kan het rendement tijdelijk achterblijven. Dit houdt een risico in voor de hypotheekverstrekker als u tussentijds mocht komen te overlijden. De meeste geldverstrekkers stellen daarom een overlijdensrisicoverzekering verplicht.

Samenstelling van de effectenportefeuille

De koerswinsten, inclusief herbelegging van dividend dat u gedurende de looptijd van uw hypotheek opbouwt, bepalen het rendement op uw investering. Het is dan ook van belang om juist die fondsen of effecten in uw portefeuille op te nemen, die een hoog rendement met een minimaal risico combineren.

Meer weten? Neem contact op met Kennemer Financiële Diensten, tel.nr. 023 – 5175269 of mail naar info@kennemer-fd.nl

Combinatiehypotheek

• Hypotheekvariatie van meerdere vormen
• Combinatie van persoonlijke wensen en verplichtingen
• Maximale benutting fiscale voordelen

Onafhankelijk advies

De samenstelling van een gemengde hypotheek brengt een hoge mate van specialiteit met zich mee. Een goed, eerlijk en onafhankelijk advies is hierbij van het grootste belang.

Pure noodzaak of slimme zet

De gemengde hypotheek is geen aparte hypotheekvorm, maar een combinatie van meerdere hypotheekvormen. Een combinatie kan noodzakelijk zijn als men te maken heeft met fiscale beperkingen, zoals de maximale duur hypotheekrenteaftrek of de maximale opbouw van een belastingvrij bedrag via een kapitaalverzekering. Ook kan voor een gemengde hypotheek worden gekozen worden om op een slimme manier alle vrijstellingen en flexibele mogelijkheden, die de hypotheekmarkt en/of de fiscus biedt, te benutten.

Boxhoppen

U moet hierbij wel voldoen aan de eisen die de hypotheekverstrekker stelt aan de minimale aflossing. Door de vereisten te combineren met fiscaal gunstige oplossingen, aangevuld met persoonlijke wensen kan voor iedereen een op maat gemaakte, gemengde hypotheek samengesteld worden. Het zogenaamde boxhoppen heeft een belangrijke rol ingenomen in het hypotheekadvies. Dit houdt in dat men, gebruikmakend van alle vrijstellingen in het drieboxenstelsel, optimaal gebruik maakt van alle fiscale voordelen die dit stelsel biedt.

Meer weten? Neem contact op met Kennemer Financiële Diensten, tel.nr. 023 – 5175269 of mail naar info@kennemer-fd.nl

Krediethypotheek

• Doorlopend krediet met hypothecaire zekerheid
• Flexibele manier van opnemen en aflossen
• Alternatief voor consumptief lenen
• Hypotheekrenteaftrek alleen bij besteding voor aankoop, verbetering en 
   onderhoud van de woning

Flexibel opnemen en aflossen

De aflossing bij deze hypotheekvorm wordt vooraf bepaald. Wanneer de waarde van de woning genoeg zekerheid biedt, is vaak geen aflossing noodzakelijk en kan men, indien nodig, de verschuldigde rente tot een bepaald limiet zelfs laten bijschrijven. Bij sommige hypotheekinstellingen is een krediethypotheek mogelijk tot ruim boven de verkoopwaarde van de woning. Ter zekerheid van de geldverstrekker wordt er dan vaak een kapitaalverzekering afgesloten.

Beperking in de hypotheekrenteaftrek

Sinds 2001 is de rente over consumptieve leningen definitief niet meer fiscaal aftrekbaar. Als de kredietruimte van de krediethypotheek niet wordt aangewend voor aankoop, verbetering en/of onderhoud van de woning is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar.

Kredietverruiming

De krediethypotheek wordt vaak afgesloten om de kredietruimte (tijdelijk) te verruimen. Dit kan nodig zijn bij een verbouwing of als zekerheid voor achter de hand. Ook wordt deze hypotheekvorm vaak gebruikt door mensen van hogere leeftijd, die hiermee hun vermogen bij wijze van spreken ‘opeten’.

Meer weten? Neem contact op met Kennemer Financiële Diensten, tel.nr. 023 – 5175269 of mail naar info@kennemer-fd.nl

Powered by : van Diemen Communicatiemakelaars